Jaakko Harkko on hyvinvointitutkimuksen ja julkisten palveluiden toiminnan asiantuntija ja kehittäjä. Hänen osaaminen keskittyy  heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työhön integroinnin ja työhön paluun kysymyksiin.  Työn ulkopuolisuuden ja alentuneen toimintakyvyn väliset yhteydet vaativat erityistä palveluiden kehittämisen orientaatiota. Jaakko Harkko on sitoutunut tutkimustoiminnan laadun kehittämiseen, tiedon hyödynnettävyyden lisäämiseen, ja siten toimenpiteiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen.

Jaakko Harkko on koulutukseltaan valtiotieteen tohtori. Hän on osallistunut lukuisten hyvinvointi-interventioiden toimeenpanoa koskevien tutkimusten ja arviointien toteuttamiseen ja suunnitteluun. Hankkeita yhdistää niiden käytäntölähtöisyys, sektorirajojen ylittämistä tutkiva luonne sekä monimenetelmällisyys.

Jaakko Harkon vahvuutena on laaja-alainen menetelmäosaaminen, jossa yhdistyy kokemus kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien käytöstä.