CV

Nykyiset työtehtävät:

Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Tutkijatohtori.

Kuntoutussäätiö. Tutkija. (Toimivapaalla)

Jaakko Harkko Oy. Yrittäjä.

Jaakko Harkko toimii tällä hetkellä tutkijatohtorina Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan nuorten työntekijöiden työterveyshuollon palvelukäyttöä ja sen seurauksista työkykyyn. Tutkimus aihe on merkittävä sillä, tälle kohderyhmälle kohdennetuilla toimenpiteillä mahdollisesti aikaansaatu työkyvyn koheneminen kohdistuu varhaiseen työuran vaiheeseen, ja voi kokonaan ehkäistä tai merkittävästi hidastaa työkyvyttömyyden etenemistä. Jaakko Harkon sosiaalipolitiikan alaan kuuluneessa väitöskirjassa hän tutki nuorten aikuisten työkyvyttömyyteen johtavia tekijöitä. Harkolla on vankka kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien osaaminen ja pitkä kokemus kuntoutustutkimuksen alalta.

Esimerkkejä julkaisuista:

Harkko J, Virtanen M, Kouvonen A. Unemployment and work disability due to common mental disorders among young adults: selection or causation? Eur J Public Health. 2018 Mar 3 [Epub ahead of print]

Harkko J, Kouvonen A, Virtanen M. Educational attainment, labour market position and mental ill health as pathways from adversities in adolescence to disability pension in early adulthood. Scand J Public Health 2016. Jul 7 [Epub ahead of print]

Harkko J, Lehikoinen T, Lehto S, Ala-Kauhaluoma M. Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? Nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siirtymistä tukeva palvelujärjestelmä. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 144, 2016

Harkko J., Tuusa M. Vahvat ja yksilölliset tukipalvelut nuorille yhdeltä luukulta. Kuntoutus 2014; 37 (1): 53-61

Härkäpää K., Harkko J. & Lehikoinen T. Työhönvalmennus ja sen kehittämistarpeet. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 128, 2013

Harkko, J., Lehikoinen, T. & Ala-Kauhaluoma M. (2012). Vaikeasti työllistyvät helsinkiläiset. Rekisteritutkimus kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea saaneista helsinkiläisistä. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia 2012:4.