Tieto on yhteiskuntapolitiikan kivijalka

Jaakko Harkko toimii tällä hetkellä tutkijatohtorina Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan nuorten työntekijöiden työterveyshuollon palvelukäyttöä ja sen seurauksista työkykyyn. Tutkimus aihe on merkittävä sillä, tälle kohderyhmälle kohdennetuilla toimenpiteillä mahdollisesti aikaansaatu työkyvyn koheneminen kohdistuu varhaiseen työuran vaiheeseen, ja voi kokonaan ehkäistä tai merkittävästi hidastaa työkyvyttömyyden etenemistä.

Jaakko Harkon sosiaalipolitiikan alaan kuuluneessa väitöskirjassa hän tutki nuorten aikuisten työkyvyttömyyteen johtavia tekijöitä. Harkolla on vankka kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien osaaminen ja pitkä kokemus kuntoutustutkimuksen alalta

 • Nykyinen työtehtävä

  Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikka.
 • Tutkinnot ja oppiarvot

  Valtiotieteen tohtori, Helsingin Yliopisto, Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikka, 4.12.2018, Helsinki. 

  Yhteiskuntatieteen maisteri, Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikka, 28.4.2004 Tampere 

  Tuotekehittäjän erityisammattitutkinto.

 • Aikaisemmat palvelussuhteet

  • Tutkijakoulutettava, Helsingin yliopisto, 1.4.2018-31.12.2018
  • Tutkija, Kuntoutussäätiö, 1.8.2009 – 31.3.2018
  • Helsingin kaupunki. 1.8.2007 – 31.5.2008
  • Useita työtehtäviä (Projektisuunnittelija, Tutkimusavustaja, Tutkimusharjoittelija) Stakes. 1.4.2005 – 31.12.2006
 • Tärkeimpiä julkaisuja

  A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

  • Harkko J, Sumanen H, Pietiläinen O, et al. (2020) Socioeconomic Differences in Occupational Health Service Utilization and Sickness Absence Due to Mental Disorders: A Register-Based Retrospective Cohort Study. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(6):2064.
  • Sumanen, H., Harkko, J., Piha, K., Pietiläinen, O., Rahkonen, O. & Kouvonen, A. 2019. Association between socioeconomic position and occupational health service utilisation trajectories among young municipal employees in Finland. BMJ Open. 9, 11, s. e028742
  • Harkko, J., Määttä, A., Kalm-Akubardia, M. (2019). Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtaminen paikallisena koordinaationa. Teoksessa Rajavaara, M., Määttä, A., Kokko, R-L., Tarkiainen, L. (toim.), Aktivointipolitiikkaa yhteisin palveluin. Näkökulmia työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun. Helsinki: Kela.
  • Määttä, A., Harkko, J, Kalm-Akubardia, M. (2019). Monialaisen yhteispalvelun johtamisjärjestelmä ja yhteensovittavan johtamisen mahdollisuus. Teoksessa Rajavaara, M., Määttä, A., Kokko, R-L., Tarkiainen, L. (toim.), Aktivointipolitiikkaa yhteisin palveluin. Näkökulmia työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun. Helsinki: Kela.
  • Sumanen H, Harkko J, et al. Young Employees’ Trajectories and Occupational Class Differences in Utilization of Primary Care Services Provided by Occupational Health Service”. BMJ Open. 2019 Nov 27;9(11):e028742.
  • Kouvonen, A., Mänty, M., Harkko, J., et al. Effectiveness of internet-delivered cognitive behaviour therapy (iCBT) in reducing sickness absence among young employees with depressive symptoms: study protocol for a large scale pragmatic randomised controlled trial. BMJ Open. 2019 Nov 5;9(10):e032119.
  • Harkko J, Virtanen M, Kouvonen A. (2018) Unemployment and work disability due to common mental disorders among young adults: selection or causation? European Journal of Public Health, 28(5):791-797
  • Harkko J, Kouvonen A, Virtanen M. (2016) Educational attainment, labour market position and mental ill health as pathways from adversities in adolescence to disability pension in early adulthood: A Finnish cohort study using register data. Scandinavian Journal of Public Health, 44(7):678-687.

   

  B Tieteelliset kirjat (monografiat)

  • Harkko, J., Villa, T., Korkeamäki, J., Vaalasranta, L., Poutiainen, E. (2019) Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien toteutuminen. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia. (Julkaisematon).
  • Harkko, J. (2018). Transitions to adulthood among Finnish young people: A mixed-methods study based on longitudinal register data and interviews with street-level professionals. Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences.
  • Harkko J, Lehikoinen T, Lehto S, Ala-Kauhaluoma M. (2016) Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? Nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siirtymistä tukeva palvelujärjestelmä. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 144.
  • Härkäpää K., Harkko J. & Lehikoinen T. (2013) Työhönvalmennus ja sen kehittämistarpeet. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia. Kela

   

  C Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

  • Harkko J, Villa T, Poutiainen E. (2018) Arvioita OPI-kuntoutuksen monimenetelmällisen tutkimuksen toteutuksesta. Teoksessa R. Seppänen-Järvelä (toim.). Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Helsinki, Kela, Työpapereita 144, ss. 49-55.
  • Harkko J, Lehto S, Pitkänen S, Ala-Kauhaluoma M. (2018): Selvitys sijoita ja valmenna-mallin (IPS-mallin) tuloksista ja toimeenpanosta. Kuntoutussäätiö
  • Pitkänen S., Lehikoinen T. & Harkko J. (2017). Alku usein hankalaa. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) vaikuttavuustutkimuksen ensimmäinen väliraportti. Kuntoutussäätiö, 10/2017.
  • Harkko J., Ala-Kauhaluoma M. (2015) Nuorten aikuisten kuntoutusrahaetuudet ja kuntoutuspalvelut. Kuntoutus 38 (1): 42-48

 • Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

  • 2020- Ohjausryhmän jäsen. IPS-mallin toimeenpanon arviointitutkimus, THL.
  • 2016-2020 Rehabilitation International –järjestön Suomen kansallinen sihteeri.
  • 2018- Paikka Auki II – hanke Ohjausryhmän jäsen, STEA-hanke.
  • 2019- IPS-mallin kansallisen selvitystyöryhmän jäsen. STM/THL 
  • 2019- TOIMIA-verkoston työkykyjaoston jäsen, THL 
  • 2014-2015 Puheenjohtaja ja jäsen Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa -hanke. THL / ESR.
 • Ansioluettelon päiväys 1.10.2020

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google