Tieto on yhteiskuntapolitiikan kivijalka

Jaakko Harkko toimii tällä hetkellä yliopistotutkijana Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan IPS-toimintamallin käyttöönoton rakenteellisia reunaehtoja. Aiemmin hän on tutkinut mm. nuorten aikuisuuteen siirtymisen prosesseja ja nuorten työntekijöiden työterveyshuollon palvelukäyttöä ja mielenterveyden sosiaalista määrtittymistä.

Tutkimukset pyrkivät tuottamaan tietoa, jonka avulla kohdennetuilla toimenpiteillä voidaan parantaa työkykyä ja työelämään kiinnittymistä. 

Jaakko Harkon sosiaalipolitiikan alaan kuuluneessa väitöskirjassa hän tutki nuorten aikuisten työkyvyttömyyteen johtavia tekijöitä. Harkolla on vankka kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien osaaminen ja pitkä kokemus hyvinvointipalveluiden tutkimisesta ja kehittämisestä.

 • Nykyinen työtehtävä

  Yliopistotutkija. Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikka.
 • Tutkinnot ja oppiarvot

  Dosentti (Sosiaali- ja terveyspolitiikka), Helsingin yliopisto, 20.6.2022

  Valtiotieteen tohtori, Helsingin Yliopisto, Sosiaalipolitiikka, 4.12.2018, Helsinki. 

  Yhteiskuntatieteen maisteri, Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikka, 28.4.2004 Tampere 

  Tuotekehittäjän erityisammattitutkinto.

 • Aikaisemmat palvelussuhteet (viimeisimmät)

  • Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, 1.1.2019-30.6.2022
  • Tutkijakoulutettava, Helsingin yliopisto, 1.4.2018-31.12.2018
  • Tutkija, Kuntoutussäätiö, 1.8.2009 – 31.3.2018
 • Tärkeimpiä julkaisuja

  A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

  • Harkko J, Sipilä N, Nordquist H, Lallukka T, Appelqvist-Schmidlechner K, Donnelly M, Kouvonen A. (2023) External context in individual placement and support implementation: a scoping review with abductive thematic analysis. Implement Sci. Nov 9;18(1):61.
  • Harkko J, Sumanen H, Pietiläinen O, et al. (2020) Socioeconomic Differences in Occupational Health Service Utilization and Sickness Absence Due to Mental Disorders: A Register-Based Retrospective Cohort Study. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(6):2064.
  • Harkko, J., Määttä, A., Kalm-Akubardia, M. (2019). Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtaminen paikallisena koordinaationa. Teoksessa Rajavaara, M., Määttä, A., Kokko, R-L., Tarkiainen, L. (toim.), Aktivointipolitiikkaa yhteisin palveluin. Näkökulmia työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun. Helsinki: Kela.
  • Harkko J, Virtanen M, Kouvonen A. (2018) Unemployment and work disability due to common mental disorders among young adults: selection or causation? European Journal of Public Health, 28(5):791-797
  • Harkko J, Kouvonen A, Virtanen M. (2016) Educational attainment, labour market position and mental ill health as pathways from adversities in adolescence to disability pension in early adulthood: A Finnish cohort study using register data. Scandinavian Journal of Public Health, 44(7):678-687.

   

  B Tieteelliset kirjat (monografiat)

  • Harkko J, Lehikoinen T, Lehto S, Ala-Kauhaluoma M. (2016) Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? Nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siirtymistä tukeva palvelujärjestelmä. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 144.
  • Härkäpää K., Harkko J. & Lehikoinen T. (2013) Työhönvalmennus ja sen kehittämistarpeet. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia. Kela

   

  C Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

  • Harkko J, Villa T, Poutiainen E. (2018) Arvioita OPI-kuntoutuksen monimenetelmällisen tutkimuksen toteutuksesta. Teoksessa R. Seppänen-Järvelä (toim.). Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Helsinki, Kela, Työpapereita 144, ss. 49-55.
  • Harkko J, Juvonen-Posti P,  Saikku P. (2022). Työllistymisen tuki ja tuettu työllistyminen. Teoksessa Autti-Rämö ym. Kuntoutuminen. Duodecim. Helsinki Sivut 215-223. 

 • Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

  • 2020- Ohjausryhmän jäsen. IPS-mallin toimeenpanon arviointitutkimus, THL.
  • 2016-2020 Rehabilitation International –järjestön Suomen kansallinen sihteeri.
  • 2018- Paikka Auki II – hanke Ohjausryhmän jäsen, STEA-hanke.
  • 2019- IPS-mallin kansallisen selvitystyöryhmän jäsen. STM/THL 
  • 2019- TOIMIA-verkoston työkykyjaoston jäsen, THL 
  • 2014-2015 Puheenjohtaja ja jäsen Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa -hanke. THL / ESR.
 • Ansioluettelon päiväys 28.11.2023

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google