Jaakko Harkko, VTT

SIVUSTON TARKOITUS | Tämän sivuston tarkoituksena on tuoda esille Jaakko Harkon työtä. Sivusto toimii HUBina jonne linkataan sisältöjä eri medioista.

Osaamiseni keskittyy  heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työhön integroinnin ja työhön paluun kysymyksiin.  Työn ulkopuolisuuden ja alentuneen toimintakyvyn väliset yhteydet vaativat erityistä palveluiden kehittämisen orientaatiota. Olen sitoutunut tutkimustoiminnan jatkuvaan laadun kehittämiseen, tiedon hyödynnettävyyden lisäämiseen, ja siten toimenpiteiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. 

Kuka?

Olen Jaakko Harkko, VTT. Toimin tällä hetkellä tutkijatohtorina Helsingin yliopistolla yhteiskuntapolitiikan laitoksella.

Mitä teen?

Toimin tällä hetkellä tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan nuorten työntekijöiden työterveyshuollon palvelukäyttöä ja sen seurauksista työkykyyn.

Ansioluetteloni

Katso kooste tutkimus- ja kehittämishankkeistani

Jaan mielelläni osaamiseni, tietoni ja näkemyksiäni kanssasi: yhdessä voimme saada aikaan positiivisen muutoksen, yksi pieni muutos kerrallaan.