Jaakko Harkko, VTT, Sosiaalipolitiikka

Minulla on yli 15 vuoden kokemus sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkimisesta ja kehittämisestä. Olen yliopistotutkija, yrittäjä ja paremman huomisen puolestapuhuja.

Toimintaani ohjaa ajattelu ihmisten auttamisesta – pragmaattisuus edellä. Pragmaattisuus tarkoittaa ongelmien havainnointiin perustuvia toteutettavissa olevia muutosehdotuksia. Ymmärrys siitä miten muutos tapahtuu auttaa kohdentamaan rajalliset resurssit oikein.  

Näyttöperustaisuus ja oppimislähtöisyys ovat vaikuttavan yhteiskuntapolitiikan kulmakiviä.

Vaikuttava yhteiskuntapolitiikka tarkoittaa simerkiksi sitä, että kuntoutuksesta mahdollisesti hyötyvillä nuorilla on mahdollisuus päästä kuntoutukseen. Tai sitä, että työllistymiseen pyrkivä palvelu eriytetään omaksi systemaattisesti tarjottavaksi tukipalveluksi. Pragmaattiset suositukset eroavat olennaisesti ”riittävää tukea riittävän ajoissa” -tyyppisestä yleisen tason pohdinnasta.  Pragmaattiset suositukset ovat vastaus siihen, mitä ”riittävää tukea riittävän ajoissa” tarkoittaa käytännössä. 

Osaamiseni keskittyy työ- ja toimintakyvyn edistämiseen sekä työhön integroinnin ja työhön paluun kysymyksiin.  Työn ulkopuolisuuden ja alentuneen toimintakyvyn väliset yhteydet vaativat erityistä palveluiden kehittämisen orientaatiota.

Olen sitoutunut tutkimustoiminnan jatkuvaan laadun kehittämiseen, tiedon hyödynnettävyyden lisäämiseen, ja siten toimenpiteiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen.