Osaamiseni

Olen tietoisesti rakentantanut osaamiseni modernin tiedolla johdetun yhteiskuntapolitiikan ja toimenpiteden arvioinnin tarpeisiin. Motivaationi on tukea yhteiskuntapoliittisesti merkittävien instituutioiden ja toimenpiteiden kehittämistä tavoitteenasettelua ja toimintamallien linjakkuutta parantamalla sekä niiden vaikuttavuutta lisäämällä. 

 

Menetelmäosaamiseeni kuuluu systemaattiset kirjallisuuskatsaukset, rekisteritutkimukset, kyselytutkimukset, haastattelututkimukset, sekä monimenetelmätutkimukset

 

Elämänkulkulähestymistapa, toimintakyky- ja toimintavalmiusteoriat luovat vahvan pohjan ihmisten hyvinvointiin vaikuttamaan pyrkivien toimenpiteiden parantamiselle. Uudistamisessa tarvitaan vahvaa teoriapohjaa, sillä modernin yhteiskuntapolitiikan perusperiaatteet eivät ole juurtuneet Suomeen kuin osittain.  

 

Ainutlaatunen osaamiseni syntyy Oteorian, tutkimuksen ja kehittämisen linjakkaasta soveltamisesta.

Tutkimusaiheet

Nuorten aikuisuuteen siirtyminen

Työkyvyn sosiaalinen määrittyminen

Tulonsiirto- ja palvelujärjestelmän toimintamekanismit ja vaikuttavuus

 

Tutkimusmenetelmät

Systemaattiset katsaukset

Rekisteritutkimukset

Kyselytutkimukset

Haastattelututkimukset

Monimenetelmätutkimukset

Yhteiskuntateoria

Sosiaalinen investointi

Työ- ja toimintakyky

Toimintamahdollisuusteoria

Elämänkulkulähestymistapa

Näyttöön perustuvat käytännöt

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google