Kaiken kehittämistyön ja sitä tukevan arvioinnin tulee perustua linjakkuuteen. Seuraavaksi pyrin vastaamaan kysymykseen, mitä linjakas arviointi on.

Linjakkaan kehittämistyön kesikiössä ovat

  • Selkeä tavoitteenasettelu
  • Laadukas arviointitiedon muodostus ja välitys
  • Toimijoiden sitouttaminen omaan aktiiviseen tietoon perustuvaan itsereflektioon.

Linjakkuus tarkoittaa, että kehittämistavoitteiden, kehittämistyömenetelmien sekä arviointimenetelmien ja -kriteerien, tulee tukea toisiaan ja vaikuttaa samansuuntaisesti ja siten ohjata kehittämista samaan suuntaan.

  • kehittämistavoitteet ilmaistaan konkreettisina toiminnan muutoksen kuvauksina eikä vain tavoitteiden tasolla
  • tavoitteena toimijoiden aktiivinen ja itsenäinen tiedonrakentamis- ja kehittymisprosessi

Linjakas kehittämistyö voidaan toteuttaa neljän vaiheen kautta:

  1. Kehittämistavoitteiden täsmällinen määrittely
  2. Muutosta vaativien toimenpiteiden valinta
  3. Kehittämisen arviointimenetelmien valinta. Arviointimenetelmien tulee olla linjassa kehittämistavoitteiden kanssa.
  4. Kehittämistyömenetelmien valinta. Kehittämistyössä tulee pohtia, minkälaisilla menetelmillä haluttuihin tavoitteisiin päästään ja miten kehittämistyömenetelmät ovat linjassa kehittämistavoitteiden, toiminnan sisältöjen ja arviointimenetelmien kanssa.