IPS – Näyttöön perustuva tuettu työllistyminen

IPS mallin historia  |IPS mallin kehitys on 1970-luvulta eteenpäin Yhdysvalloissa alkanut prosessi.  Robert Draken artikkeli vuodelta 1998 antaa erinomaisen yleiskuvan niistä syistä, miksi mallia alun perin lähdettiin kehittämään ja mitä muutoksia sillä tavoiteltiin. IPS-malli perustuu toipumisorientaatioon, jossa toiminnan tavoitteet määritellään toimintakyvyn ja elämänlaadun kautta. Gary Bondin artikkelissa vuodelta 2004 kuvataan mallin perusperiaatteet ja ensi tuloksia tuloksellisuudesta. Artikkeli toimii inspiroivana esimerkkinä matkasta palvelujärjestelmän ongelman tunnistamisesta näyttöpohjaiseen toimenpiteeseen.

 

Suomeen ensimmäiset IPS-kokeilut rantautuivat 2000-luvun taitteessa EU-rahoitteisten hankkeiden muodossa. Professori Kristiina Härkäpään johtaman vuonna 2013 julkaistun tutkimuksen ”Työhönvalmennus ja sen kehittämistarpeet” johdannossa kuvataan työhönvalmennuksen kehittymisestä Suomessa ensimmäisen kymmenen vuoden aikana. Harkon ym. (2018) ja Raivion ja Appelqvist-Schmidlechnerin (2019) selvitykset toimivat hyvinä johdantoina aiheeseen. 

 

 

 

Lähteet:

Bond GR. (2004) Supported employment: evidence for an evidence-based practice. Psychiatr Rehabil J. Spring;27(4):345-59.

Drake, RE. (1998). A brief history of the individual placement and support model. Psychiatric Rehabilitation Journal, 22(1), 3-7.

Harkko J, Lehto S, Pitkanen S, Ala-Kauhaluoma M. (2018): Selvitys sijoita ja valmenna -mallin (IPS -mallin) tuloksista ja toimeenpanosta. Kuntoutussäätiön työselosteita. Working Papers 55/2018. https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2018/11/Sijoita-ja-valmenna-tyoselosteita-55-18.pdf

Härkäpää K., Harkko J. & Lehikoinen T. (2013) Työhönvalmennus ja sen kehittämistarpeet. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 128. Kela

Raivio H,  Appelqvist-Schmidlechner K. (2019) IPS -Sijoita ja valmenna! -toimintamallin soveltamisen mahdollisuudet Suomessa. THL työpapereita 23/2019. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138530/URN_ISBN_978-952-343-377-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Historia

IPS-mallin historiasta Suomessa ja maailmalla

Toimintamalli

Mitkä ovat IPS-toimintamallin erityispiirteet?

Tuloksellisuus

Miksi IPS-mallia kutsutaan näyttöön perustuvaksi?

Toimeenpano

Mitä tiedämme mallin toimeenpanosta?

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google