Oppimislähtöisyys

Vuosien saatossa olen kehittänyt itselleni vakaumuksen, että oppiminen on ammatillisen toimintani lopullinen päämäärä. Sekä korkeatasoisen tutkimuksen, näyttöön perustuvien mallien levittämisen että kehittämistoiminnan vaikuttavuus perustuu sille, onko oppimista tapahtunut. Yhteiskuntapoliittiset muutokset tapahtuvat oppimisen kautta – mielellään korkealaatuisen oppimisen. Oppimista ja osaamista edistävät opetus-ja ohjauskäytännöt ovat keskeinen osa yhteiskuntapolitiikan vaikuttavaa tutkimusta.

 

 

Oma oppimisfilosofia perustuu konstruktionistiselle pedagokiikalle. Kuinka tämä näkyy käytännössä? Siten, että kaikissa oppimistilanteissa opetuksen osaamistavoitteet, sisällöt, opetus- ja oppimismenetelmät, opetusvälineet ja -materiaalit sekä arviointi ovat linjassa keskenään. Tämä vaatii suunnitelmallisuutta ja toteuttamishalua. Arviointi on aina kiinteä osa opetus- ja oppimisprosessia.

Kehitän jatkuvasti omaa opetus- ja ohjausosaamista, ja opetustoimintaa opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Jaan opetukseen, oppimiseen ja ohjaukseen liittyvää tietämystäni aktiivisesti kollegoilleni ja yhteistyökumppaneilleni.

Tukee tavoitteita

Hyvä oppimateriaali on johdettu opetuksen tavoitteista, ja tukee arvioinnin kohteena olevia tietoja ja taitoja

 

On monimuotoista

Hyvä oppimateriaali on monimuotoista, sisältäen tieteellisten tekstien lisäksi ydinsisältöjä tiivistäviä videoita, nettisivuja, ryhmäoppimisalustoja, tms. 

 

On saavutettavissa

Hyvä oppimateriaali on saavutettavissa, eli avoimesti saatavilla verkossa tai muilla tavoin.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google