LINJAKAS PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

LINJAKKUUTTA ON

  1. Johdonmukainen tavoitteenasettelu
  2. Muutosta vaativien toimenpiteiden yksiselitteinen määrittäminen
  3. Arviointimenetelmien valinta tavoiteltua muutosta vastaavaksi
Esimerkkejä
TUTKIMUSPERUSTEISUUS

Miksi tutkimusperusteisuuteen sitoutuminen on välttämätöntä?

 

Muutokset tavoitteenasettelussa. Monet palvelujärjestelmän kehittämishankkeista voidaan jäljittää muutoksiin toimintaa ohjaavissa periaatteissa. Esimerkiksi toimintakykyteoria ohjaa työkyvyn tuen palveluita kohti varhaisempaa puuttumista ja monialaista yhteistyötä. Sosiaalisen investoinnin teoria ohjaa tarkastelemaan työ- ja opiskelukyvyn, osaasen kehittämisen ja työllistymisen tuen palveluita kokonaisuutena. Hyvä palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittäminen perustuu tavoitteenasettelulle, joka on yhdenmukainen tieteellisessä teoriakirjallisuudessa esiintyvien suuntausten kanssa. 

Muutokset tutkimusmenetelmissä. Tieteellisen tutkimuksen menetelmä kehitys on ollut nopeaa. Kehitystä voi hyödyntää myös palveluiden kehittämisessä. Määrällisiä menetelmiä voidaan hyödyntää palvelusta potentiaalisten hyötyvien tunnistamisessa, palveluiden kohdentumisen ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Laadullisia menetelmiä voidaan hyödyntää mm. toimeenpanon laadun arvioinnissa ja toimeenpanoon vaikuttavien kontekstitekijöiden tunnistamisessa. 

 

Esimerkkejä
LINJAKKUUS JA OPPIMISEN KEHÄ

Linjakkuus palveluiden kehittämisessä tarkoittaa sitä että kehitetyt palvelut aidosti johtavat muutoksiin palvelun saajan hyvinvoinnissa. Lähtökohtana on tavoitteenasettelu, joka johtaa asiakastarpeita vastaaviin toimintamalleihin. Tavoitteiden, toimintamallien ja toimeenpanon on oltava yhdensuuntaisia. Samoin toimeenpanon laadun ja vaikutusten on oltava arvioitavissa.  

Yhdessä nämä tekijät muodostavat kokonaisuuden: organisaatioiden jäsenten oppimisen ja kasvun kehän.

Ainoastaan linjakkaasti totetuettu kehittäminen tuottaa oppimista ja pysyvää muutosta.

  • Kehittämistavoitteet ilmaistaan konkreettisten asiakashyötyjen ja toiminnan muutoksen kuvauksina eikä yleisillä tavoitteiden tasolla
  • Laadun ja vaikutusten arviointi on olennainen osa toimintamallien kehittämistä
Ota yhteyttä
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google