Yhteiskuntapolitiikan ongelmat ovat usein sellaisia, että yhden selkeärajaisen ongelman sijaan pyritään ratkaisemaan useita ongelmia yhtä aikaa. Kyseessä voi olla tilanne, jossa ongelma, joka näyttäytyy eri toimijoiden perspektiivistä erillisinä, mutta itseasiassa mutta yhdessä muodostavat systeemisen kokonaisuuden ja tarpeen yhteiselle tavoitteenasettelulle. Oikea ratkaisu ei ole, että eri toimijat pyrkivät omista lähtökohdistaan nimeämään ongelmia, joita ratkotaan yksi kerrallaan. Tarvitaan systeemistä lähestymistapaa, jossa ongelmat määritellään teoriaperusteisesti, ja toimenpiteet määritellään systeemitason tavoitteita vasten.

Read More